Ta vara på solen

Åkerby Solenergi

konsultverksamhet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Helhetslösningar för varje anläggning

  • Rådgivning
  • Mätning
  • Beräkning
  • Bidragsansökan
  • Inköp
  • Montering

Fristående anläggning för fritidshus, båt eller husvagn eller nätansluten anläggning där överskottet kan säljas till valfri elleverantör

 

Energinytt

12 mars 2015

Skatteverket har godkänt en schablon för ROT-avdrag av arbetskostnad vid solcellsinstallationer. Den uppgår 30% av totala systempriset. Det innebär att kunden kan få 15% av systempriset som skattereduktion. ROT-avdrag kan inte kombineras med investeringsstöd, men nu har man ändå ytterligare en möjlighet till stöd.

10 jan 2015

Investeringsbidraget är fortfarande 35 % av totalkostnaden för solelsanläggning med vissa begränsningar. Varje län får viss tilldelning för detta och vid ansökan placeras man i en kö för dessa bidrag. Förslag finns att sänka bidraget till 20 % under år 2015

1 jan 2015

Från och med årsskiftet kan man begära skattereduktion i sin deklaration med 60 öre per kWh på egenproducerad el som levereras in på nätet. Man kan få skattereduktion för lika många kWh som köps ut från anslutningspunkten, dock högst för 30 000 kWh /år

5 jun 2014

Skatteverket har gett ut skrivelse som visar att även solcellsanläggning på privatägd bostad /fritidshus är momspliktig för ersättning från elbolag. Bolagen förväntas betala ut ersättning inklusive moms, som sedan redovisas av mottagaren.

Inkomster från sådan anläggning beskattas däremot inte under nivån 40 000 kr per år och fastighet, eftersom detta räknas som kapitalinkomst, och man får ett schablonavdrag för fastighetens sammanlagda inkomster från solceller, uthyrning mm på 40 000 kr och år.

Inte heller energiskatt behöver man betala, varken på egenförbrukad eller levererad el, om ersättningen inte uppgår till 30 000 kr per år.

Detta då en solcellsanläggning inte anses som näringsverksamhet.

Se utförligare Skatteverkets skrivelser Dnr 131 325316-14/111