Företaget

Åkerby Solenergi är till för dig som vill ta till vara något av den energi som solen sänder mot jorden varje dag. Du har förstått att jordens resurser är ändliga och vill vara med och stödja en hållbar utveckling. Företaget vill också stödja nyttjandet av solenergi i fattiga länder, eftersom det kan bidra till höjd livskvalitet för många människor. Cirka 1,6 miljarder människor världen över saknar ännu tillgång till elektricitet. (Practical Action 2011) Ägare till företaget är Ruben Gyllspång som har en teknologie magisterexamen från Högskolan Dalarna i solenergiteknik år 2011. Han använder en del tid för utveckling av undervisningsmaterial och är medförfattare till kompendium för utbildning av servicetekniker till solenergianläggningar för eSeeker i Uganda 2014